Illes Control - control de plagas en Mallorca
tratamientos-fitosanitarios-mallorca

Tractaments plagues de jardí.

Tractament contra plagues d’insectes i fongs a jardins.
Illes Control

Solució contra plagues d’insectes i fongs a jardins.

El problema

fumigació pulgó

Les plantes i àrbres dels nostres horts i jardins poden veures afectats per plagues i enfermetats que poden afectar al desenvolupament vital de les plantes. Per poder-ho preservar realitzam tractaments tant preventius, per evitar els possibles danys, com curatius, per dur un control integral de la plaga segons el lloc i la fase larvària de l’insecte.

Pulgó, mosca blanca, cotxinilla, trips.

La nostra solució

plagues de jardí

Resultats i beneficis.

  • Erradicar les malalties en plantes i arbres
  • Millorar la resistència a malalties en plantes i arbres.
  • Reduir les malalties en les plantes, els arbres i el medi ambient
  • Optimitzar la rendibilitat dels nostres arbres i plantesAccions i procediments

  • Conèixer la plaga o malaltia de la planta
  • Actuar de forma preventiva per reduir els danys
  • Tractar la planta tenint en compte: el tractament, el producte fitosanitari, el mètode i l’època de l’any

+ info