Illes Control - control de plagas en Mallorca

Neteja i desinfecció de sistemes d’aturada de l’aigua, per garantir la salut de les persones i dels animals.

Neteja i desinfecció de campanes extractores, filtres, motors i conductes d’extracció en cuines industrials i professionals.

Neteja i desinfecció d’estores d’edificis, hotels i oficines, per una bona salut higiènica i per donar la millor impressió.