Illes Control - control de plagas en Mallorca

Les plagues fitosanitàries causan enormes danys a la nostra vegetació, debilitant-les i afavorint l’acció d’altres plagues.

Degut a un inexistent control en l’entrada de plantes i arbres i al desconeixement de fa uns anys, a l’abandonament del camp o al descuit de la vegetació, a més d’uns factores climàtics i atmosfèrics que ho afovoreixen, els problemes fitosanitaris requiereixen d’una atenció i d’un mantenimient sistematitzat per a prevenir i erradicar les plagues tant d’insectes com de fongs i així protegir el nostre patrimoni vegetal, la biodiversitat i els nostres boscs.