Illes Control - control de plagas en Mallorca

A Illes Control som una empresa autoritzada per realitzar tractaments fitosanitaris i comptem amb personal qualificat per donar servei a aquesta problemàtica.

Comptem amb un tècnic assessor, que fa observacions i controla els tractaments a efectuar, de manera que complim amb la normativa establerta per la Conselleria agricultura i Medi Ambient.

Les plagues fitosanitàries causan enormes danys a la nostra vegetació, debilitant-les i afavorint l’acció d’altres plagues.

Degut a un inexistent control en l’entrada de plantes i arbres i al desconeixement de fa uns anys, a l’abandonament del camp o al descuit de la vegetació, a més d’uns factores climàtics i atmosfèrics que ho afovoreixen, els problemes fitosanitaris requiereixen d’una atenció i d’un mantenimient sistematitzat per a prevenir i erradicar les plagues tant d’insectes com de fongs i així protegir el nostre patrimoni vegetal, la biodiversitat i els nostres boscs.

Illes Control és una empresa registrada al Registre oficial de prodcutors i operadors de mitjans de defensa fitosanitaris amb el codi IB-0710148, amb el qual estem autoritzats per a la distribució i portar la logística de productes fitosanitaris, i per realitzar els serveis d´aplicació de productes fitosanitaris amb mitjans terrestres