Illes Control - control de plagas en Mallorca
insectos-madera-mallorca

Tractaments fusta

Illes Control

Solució de problemes per termites, corc, demés insectes i fongs.

El problema

tractaments anti tèrmits

Les plagues d’insectes de la fusta són molt perilloses, essent les més comuns les d’insectes xilòfags i, dins d’aquestes, especialment els tèrmits i els corcs per els danys que causen, aquests poden afectar a qualsevol tipus de fusta de la seva propietat, des de bigues, marcs de porta, mobles i finestres. La durabilitat de la fusta, inclús de les més resistents, no impideix per si mateixa el deteriorament causat per agents biòtics o atmosfèrics.

problema tèrmits parquet

Els agents que degraden la fusta són principalment insectes i fongs, els quals s’alimenten i creen el seu hàbitat en ella. D’entre els insectes, destaquen els tèrmits i el corc.

Els insectes xilòfags produeixen greus danys en la fusta, ja que s’alimenten dels components de la paret cel·lular arribant a provocar la destrucció completa d’aquesta. El seu efecte és la pèrdua de densitat i resistència acompanyades d’un canvi en la seva estructura. En les etapes inicials, no és complicat de reconèixer ja que són difícils de detectar i romanen ocultes en el seu interior. Segons van desenvolupant-se, la fusta comença a perdre pes. En la fase final del procés s’arriba a la destrucció total de l’estructura de la fusta, amb una pèrdua completa de les seves propietats mecànicas.

problema tèrmits casa

Moltes vegades es pot detectar la seva presència: pels forats que apareixen a la sortida d’insectes adults de corc o capricorni, per la presència d’uns canals de progressió de color marró, que són les galeries per on es mouen els tèrmits, en el caso de tèrmits. A més, es pot detectar la presència de tèrmits, quan copejant l’estructura de fusta sona buida.

Els fongs xilòfags són organismes que prodeixen la fusta, cada espècie requereix un tractament diferent. Els fongs germinen en la fusta i l’ataquen mitjançant la seva penetració i també mitjançant l’alliberament d’uns enzims que s’encarreguen de degradar els components de la fusta.

La nostra solució

solucions a problemas insectes de fusta

El tractament de la fusta és u n proçes mitjançant el qual s’erradiquen els insectes i els fongs xilòfags causantes de la deterioració.

El personal tècnic d’Illes Control realitza inspeccions per detectar la presència de xilòfags en el seu habitage o local. Les inspeccions ens permeten evaluar i valorar els aspectes que afavoreixen l’aparició i propagació d’una plaga. Per això, realitzam una visita de inspecció i el tècnic que visita l’habitage pot constatar mitjançant la detecció acústica i visual la presència de xilòfags en el seu habitage o local.

En la inspecció d’un edifici per detectar tèrmits, corcs, fongs o altres organismes xilòfags hi ha un parell d’eines indispensables per el tècnic que du a terme la inspecció: l’ull entrenat i una llarga experiència. La maquinària utilitzada fa les funcions d’oides i ulls per escodrinyar l’interior de la fusta, que d’altre forma, mantendria oculta la informació que cercam.

Detector de sons
detector so tèrmits

Dispositiu amplificador del so efectuat pels tèrmits i els corcs en l’interior de la fusta.
És molt útil per a la detecció de tèrmits, ja que el seu so en l’interior de la fusta és característic. Els tèrmits soldats donen cops en les parets de las galeries amb la finalitat d’alarmar als seus congèneres davant un perill imminent. Són aquests cops repetitius els que configuren el patró de so característic dels tèrmits.

Mesurador d’humitat

L’higròmetre proporciona el valor de la humitat relativa tant en fusta com en murs d’obra. És recomendable coneixer els nivells de humitat per analitzar el risc de la instal·lació. Dispositiu que detecta la humitat que té la fusta. Els electrodes mesuradors consisteixen en agulles cobertes amb material aïllant en tota la seva longitud amb excepció de la punta. L’aparell relaciona la conductivitat elèctrica de la fusta amb el contingut d’humitat i el reflexa en una escala percentual. Les humitats normals en la fusta de bigues i marcs estan compreses entre el 14 y el 16 % depenent tant del tipus de fusta i de la ubicació com de l’ubicació geogràfica i l’ús al que es destini la peça ( exterior, a la intempèrie, protegida, etc.).

Detector de moviment
detector movimient tèrmits

Dispositiu emissor de microones utilitzat per a la detecció de movimient en l’interior de les estructures tant d’obra com de fusta.
Actua com un radar, detectant moviment fins a una distància d’uns 40 cm de profunditat. L’aparell emet radiacions de microones no destructives, que quan localitzen un objecte en movimient, com pot ser un insecte, són reenviades al dispositiu i analitzades per aquest. La detecció del moviment es transmet en forma de barra gràfica. Com més moviment hi ha més ample és la barra. S’utilitza en la base dels murs de càrrega, pilars, bigues, base de marcs, etc.

Tenim tractaments curatius i/o preventius per a la conservació de tot tipus de fustes.

Mètodes Biològics
estació control tèrmits

Esquers anti tèrmits Consisteix en l’eliminació de las colonias de tèrmits utilitzant un producte que impideix la muda i el creixament dels tèrmits (obrers).

L’esquer és instal·lat en estacions de control que interfereixen en àrees d’activitat del tèrmit. Els efectes del biocida actuen en l’organisme biològic dels tèrmits, mitjançant els seus hàbits d’alimentació, aconseguint l’eliminació total de la colònia.

Els principis actius d’aquests esquers se coneixen com IGR’s (inhibidors de la síntesi de la quitina), són molèculas sintetitzades en el laboratori, de gran persistència i durabilitat que no afecten a l’ecosistema. Aquestes hormones sintètiques impedeixen la producció de la quitina (molècula bàsica pel desenvolupament de l’esquelet del tèrmit) alterant i dificultant el procés de muda del tèrmit, cosa que la debilitarà davant dels seus depredadors naturals.

Mètodes Químics
tractament carcoma fusta

Polvorització El tractament mitjançant polvorització és adequat per a les fustes lliures de recobriment. Per això, s’aplica el producte insecticida i/o fungicida amb la finalitat d’obtenir una pel·licula protectora a nivell superficial, evitant l’acció de xilòfags.

injecció El tractament mitjançant injecció és el més adequat per el tractament d’elements estructurals, com per exemple bigues i pilars, així com marcs de portes, etc. Amb aquest tractament s’aconsegueix impregnar tota la peça de fusta a tractar.

El tractament consisteix en l’aplicació del producte insecticida i/o fungicida a pressió per mitjà d’unes vàlvules injectores. Amb aquesta finalitat, es coloquen les vàlvules injectores separades entre si a una distància d’uns 30 cm aproximadament amb una broca de 9,5 mm i distribuint-les de forma que s’aconsegueixi una correcta distribució del producte en tot l’element de fusta a tractar. El número, distribució i tamany de les vàlvules dependrà de l’espècie de fusta, així com de la seva secció.

Mètodes Físics
tractament microones fusta

Microones El tractament de fusta per microones és el mètode físic de tractament de xilòfags de la fusta aplicat per Illes Control. Aquest sistema serveix per resoldre tot els problemes de infestacions en instal·lacions amb fustes fixes o no fácils de desmontar: tarimes, sòtils, bigues, mobles, etc.

La tècnica està basada en l’ús d’ones curtes per eliminar eficientement la plaga sense provocar danys a l’estructura. Per tant, és un sistema amb un 100% de eficàcia i que és respectuós amb el medi ambient. A més, és un mètode que no produeix olors.

+ info

Tèrmits

Els tèrmits són insectes socials d'aspecte blanquinós que viuen en el sòl i mengen fusta. A tot el món existeixen més de 2000 espècies, però en la Península Ibèrica només es coneixen: els tèrmits de coll groc o de fusta seca conegudes com Kalotermes flavicollis, i els tèrmits subterranis coneguts com Reticulitermes grassei i Reticulitermesbanyulensis.Els tèrmits que solen atacar als elements de fusta d'una propietat són tèrmits subterranis, per la qual cosa viuen en el sòl i no en la fusta, i només acudeixen als elements cel·lulòsics per a alimentar a la resta de la colònia que es troba sota el sòl.Una colònia de tèrmits està composta per individus de diferents castes. Les castes es diferencien tant en el seu aspecte com en la funció que realitzen dins de la colònia. Hi ha tres castes diferents: obreres, soldats i reproductors

Tèrmits de fusta seca

Generalment, els tèrmits de la fusta seca del gènere Kalotermes fungicidae i Cryptotermesbrevis són més grans que els tèrmits subterranis. A diferència de les subterrànies necessiten molt poca humitat i estableixen les seves colònies en la fusta sense establir canals.Les principals característiques dels seus termiters són:Poden arribar a tenir entre 1000 i 1500 individus
Es localitzen dins de la pròpia fusta
La seva reina té l'abdomen hipertrofiado
Es poden trobar en qualsevol lloc on hi hagi fusta (mobles, vagues, arbres, etc)
La seva femta són boletes que deixen en la fusta
Són petits comparats amb els dels tèrmits subterranis

Les colònies es formen a la primavera i tardor mitjançant vols nupcials, en els quals volessin fins a la fusta on creessin la colònia. La infestació es produeix en llocs pròxims al de la colònia inicial.

 Tèrmits subterranis

Viuen en colònies que poden comptar amb més de 2 milions d'individus. En cada colònia, la reina és l'única que posa ous. La majoria d'aquests insectes manca d'ales però durant l'època de la reproducció algunes desenvolupen aquests òrgans i abandonen el grup per a formar colònies pròpies.

Corc

A diferència dels tèrmits no construeixen nius, sinó que posen els ous en les esquerdes de la fusta i la larva és la que va menjant l'interior de les bigues i mobles. El corc és un insecte xilòfag, és a dir, que menja la fusta. Les femelles adultes posen ous en les esquerdes i forats de la fusta, d'aquests huevecillos surten larves petites però voraces, ja que en lloc de sortir a l'exterior penetren en les vetes de la fusta rosegant llargues galeries. La presència del corc es fa patent amb l'aparició d'uns petits orificis, aquests són els forats de sortida de les larves que arribat l'estiu s'han convertit en crisálidas, per aquest motiu l'època ideal per a tractar-les sigui entre tardor i primavera.

La grandària del corc oscil·la entre 1,5 i 9 mm de longitud, el color del cos sol ser marró o negre i els ulls són grans, molt separats entre si. Els adults tenen una vida curta i deixen els seus ous en qualsevol tipus d'esquerda.

Capricorn domèstic - Biologia

Característiques físiques:

 • 1-2,5 cm de llarg
 • Color pardusco negre amb dos punts grisencs
 • Bon volador
 • Reproducció i desenvolupament
 • Femella posa uns 200 ous durant la seva vida.
 • La crisálida mesura 2,5 cm.
 • Les larves completament desenvolupades mesuren 3 cm i són de color blanc-groguenc.
 • La fase larvària triga de 3 a 5 anys i pot arribar a 12 anys.
 • Les condicions òptimes per al desenvolupament de les larves és d'una Tª de 28 °C i una humitat relativa elevada.
 • Les larves ataquen fusta de coníferes (avet: albura i duramen, làrix i pi: albura).
 • Metamorfosi completa. El cicle vital s'aconsegueix entre 3 i 12 anys.

Hàbits

S'alimenten de vegetals en descomposició. Viuen en el camp i jardins sota pedres, escorces, etc. i zones humitat d'edificis.

Danys

Una biga de fusta d'avet pot ser totalment polvoritzada en un parell d'anys.

Propagació

Per adults voladors i transport de matèria infestada.

Prevenció

Utilitzar fusta d'arbre de fulla caduca o fusta de conífera preserveu a.Pintar o vernissar la fusta de les coníferes.

Control i seguiment

1r comprovar la resistència de la fusta, si no ho és, substituir la fusta danyada. Eliminar els residus de fusta cremant-los. Examinar acuradament la resta de la fusta de les coníferes (llanterna elèctrica, lupa, navalla, retolador).Obrir les galeries el més possible i netejar-les amb un raspall metàl·lic. Llevar tota la pols de la fusta de construcció. Seguir instruccions de l'etiqueta del pesticida. Tractar SEMPRE la fusta amb productes autoritzats per al control de xilòfags. Aplicar amb polvorització, de gota gruixuda diverses vegades, amb cura que no degoti. Cal realitzar un seguiment cada any i realitzar un informe de la situació.

Fongs xilòfags

Els fongs xilòfags són organismes que podreixen la fusta. Els fongs germinen en la fusta i ataquen la fusta mitjançant la seva penetració i també mitjançant l'alliberament d'uns enzims que s'encarreguen de degradar els components de la fusta.