Illes Control - control de plagas en Mallorca
higiene-sanitaria-mallorca

Qualitat de l’aiguaNeteja i desinfecció de dipòsits d'aigua, impermeabilització d'aljubs i cisternes.

Neteja i desinfecció d'aljubs, cisternes i dipòsits
Illes Control

Anàlisis, tractaments i manteniment de la qualitat de l’aigua.

El problema

Neteja i desinfecció d´aljubs

L’aigua és una molècula, H2O, fonamental per a la vida i component principal dels éssers vius. Per això, és tan important controlar i avaluar la qualitat de l’aigua, ja que pot arribar a estar contaminada per causa d’activitats humanes reduint-se així la seva qualitat, tenint en compte els múltiples usos de l’agiua de consum humà: cuinar, preparar aliments, beure, higiene personal i molts d’altres usos domèstics.

L’aigua pot contenir contaminants microorganismes, arenes, òxid i fins i tot metalls pesats que poden acabar en el nostre cos.

Generalment, l’aigua que acumulam en aljubs i dipòsits prové de la recollida de la pluja dels nostres terrats o bé de la xarxa d’aigua corrent. En el cas de l’aigua de pluja es sol recollir dels terrats i/o canaletes, de les quals desconeixem el seu nivell de neteja, ja que en elles es depositen excrements d’aus i molts tipus de partícules com el pol·len, arenes, etc. En el cas de l’aigua que prové de la xarxa d’aigua i que recorre les nostres canonades. Ambdues poden contenir múltiples contaminants que amb el temps s’acumulen i acaben dipositant-se en els nostres aljubs o dipòsits.

Els paràmetres que poden ser indicadors i que podem detectar són l’olor, el color i el sabor.

La nostra solució

Neteja i desinfecció d´aljubs

Tenint en compte els múltiples usos de l’aigua en el consum: cuinar, preparar aliments, beure, higiene personal i molts d’altres usos domèstics.

La neteja i desinfecció d’aljubs i dipòsits és la solució per mantenir en òptimes condicions les instal·lacions de l’aigua.

Neteja i desinfecció:

Es procedeix al buidat i a la neteja i desinfecció química mitjançant l’ús de:

 • Raspall dur
 • Aigua i hipoclorit sòdic
 • Karcher hidro-netejadora
 • Bombes per buidar
 • i d’una aspiradora de líquids


Recollida de mostres d’aigua per poder avaluar la qualitat de la seva aigua:

Els paràmetres que ens permeten estimar la qualitat de l’aigua són:

Neteja i desinfecció d´aljubs


 • La detecció, recompte i identificació de bacteris: Legionel·la spp, de coliformes totale, coliformes fecals.
 • La terbolesa
 • La conductivitat elèctrica
 • Ferro total
 • Nivell de biocida
 • pH
 • Duresa
 • Alcalinitat
 • Sulfats
 • Clorurs
 • Índex de Ryznar
 • i índex de Langelier

+ info

El buidatge, la neteja i desinfecció d'un aljub almenys una vegada a l'any és de summa importància perquè prevé la transmissió de malalties que provoca l'ús o consum d'aigua bruta. Especialment és un lloc ideal per a la proliferació de legionel·la.

En el cas dels aljubs la neteja és molt important perquè les partícules sòlides que acompanyen l'aigua donis de la xarxa, es van acumulant en el fons. A més és necessari utilitzar desinfectants per a combatre la proliferació de bacteris.

Per això en Illes Control es realitza un tractament de buidatge, neteja i desinfecció molt profund, per a evitar els problemes derivats d'aquests. En finalitzar sempre es neutralitza el clor restant de l'aljub.

També es fan treballs d'impermeabilització i reparació d'aljubs.