Illes Control - control de plagas en Mallorca
Illes control
Control de plagues
Tractaments per a la fusta
Neteges industrials
Tractament fitosanitaris
Higiene sanitària
Recollida d'oli
Control de la legionel·la

Control de plagues, legionel·la, Neteja, DESINFECCIÓ i HIGIENE

Serveis de primera qualitat per a empreses i particulars.