Illes Control - control de plagas en Mallorca

La presència d’artròpodes, rosegadors, vertebrats i microorganismes en l’entorn humà constitueix un risc significatiu per a la salut pública, ja que són vectors que afavoreixen la introducció i proliferació de patògens i malalties, poden provocar danys sobre les estructures dels edificis i poden provocar la deterioració de la qualitat de vida (UNE 16636-2015).

control de plagues mallorca

Control Integral de Plagues

El Control Integral de Plagues és definit segons la EPA (Agencia de Protección Medioambiental) com:
“L’ús coordinat de la informació sobre la plaga i sobre el medi ambient, amb els mètodes de control de plagues disponibles, per prevenir nivells inacceptables dels danys ocasionats per les plagues, mitjançant els mitjans més econòmics i amb el menor risc per a les persones, les seves propietats i el medi ambient” .